Van an toàn thủy lực BST-06 Yuken

(1 đánh giá của khách hàng)

Thông số kỹ thuật Van an toàn thủy lực BST-06

  • Thương hiệu: Yuken
  • Sản xuất: Japan – Taiwan
  • Áp suất tối đa: 25 MPa
  • Lưu lượng tối đa: 200 lít/phút

 

Mô tả

Van an toàn thủy lực BST-06 Yuken

Van an toàn thủy lực BST-06 là sản phẩm van thủy lực của thương hiệu Yuken. Thuộc dòng van an toàn điều khiển điện BST Series.

Dòng sản phẩm này hiện đang được rất nhiều khách hàng trên thế giới tin dùng.

Van an toàn BST- 06 thương hiệu Yuken

Catalogue BST Seris Yuken

Các model thông dụng của Van an toàn thủy lực BST Series

BST-03-V-2B3A-A100-47 BST-06-V-2B2-A100-47
BST-03-V-2B3A-A100-N-47 BST-06-V-2B2-A100-N-47
BST-03-V-2B3A-A120-47 BST-06-V-2B2-A120-47
BST-03-V-2B3A-A120-N-47 BST-06-V-2B2-A120-N-47
BST-03-V-2B3A-A200-47 BST-06-V-2B2-A200-47
BST-03-V-2B3A-A200-N-47 BST-06-V-2B2-A200-N-47
BST-03-V-2B3A-A240-47 BST-06-V-2B2-A240-47
BST-03-V-2B3A-A240-N-47 BST-06-V-2B2-A240-N-47
BST-03-V-2B3A-D12-47 BST-06-V-2B2-D12-47
BST-03-V-2B3A-D12-N-47 BST-06-V-2B2-D12-N-47
BST-03-V-2B3A-D24-47 BST-06-V-2B2-D24-47
BST-03-V-2B3A-D24-N-47 BST-06-V-2B2-D24-N-47
BST-03-V-2B3A-D48-47 BST-06-V-2B2-D48-47
BST-03-V-2B3A-D48-N-47 BST-06-V-2B2-D48-N-47
BST-03-V-2B3A-R100-N-47 BST-06-V-2B2-R100-N-47
BST-03-V-2B3A-R200-N-47 BST-06-V-2B2-R200-N-47
BST-03-2B3A-A100-47 BST-06-2B2-A100-47
BST-03-2B3A-A100-N-47 BST-06-2B2-A100-N-47
BST-03-2B3A-A120-47 BST-06-2B2-A120-47
BST-03-2B3A-A120-N-47 BST-06-2B2-A120-N-47
BST-03-2B3A-A200-47 BST-06-2B2-A200-47
BST-03-2B3A-A200-N-47 BST-06-2B2-A200-N-47
BST-03-2B3A-A240-47 BST-06-2B2-A240-47
BST-03-2B3A-A240-N-47 BST-06-2B2-A240-N-47
BST-03-2B3A-D12-47 BST-06-2B2-D12-47
BST-03-2B3A-D12-N-47 BST-06-2B2-D12-N-47
BST-03-2B3A-D24-47 BST-06-2B2-D24-47
BST-03-2B3A-D24-N-47 BST-06-2B2-D24-N-47
BST-03-2B3A-D48-47 BST-06-2B2-D48-47
BST-03-2B3A-D48-N-47 BST-06-2B2-D48-N-47
BST-03-2B3A-R100-N-47 BST-06-2B2-R100-N-47
BST-03-2B3A-R200-N-47 BST-06-2B2-R200-N-47
BST-03-V-2B3B-A100-47 BST-06-V-3C2-A100-47
BST-03-V-2B3B-A100-N-47 BST-06-V-3C2-A100-N-47
BST-03-V-2B3B-A120-47 BST-06-V-3C2-A120-47
BST-03-V-2B3B-A120-N-47 BST-06-V-3C2-A120-N-47
BST-03-V-2B3B-A200-47 BST-06-V-3C2-A200-47
BST-03-V-2B3B-A200-N-47 BST-06-V-3C2-A200-N-47
BST-03-V-2B3B-A240-47 BST-06-V-3C2-A240-47
BST-03-V-2B3B-A240-N-47 BST-06-V-3C2-A240-N-47
BST-03-V-2B3B-D12-47 BST-06-V-3C2-D12-47
BST-03-V-2B3B-D12-N-47 BST-06-V-3C2-D12-N-47
BST-03-V-2B3B-D24-47 BST-06-V-3C2-D24-47
BST-03-V-2B3B-D24-N-47 BST-06-V-3C2-D24-N-47
BST-03-V-2B3B-D48-47 BST-06-V-3C2-D48-47
BST-03-V-2B3B-D48-N-47 BST-06-V-3C2-D48-N-47
BST-03-V-2B3B-R100-N-47 BST-06-V-3C2-R100-N-47
BST-03-V-2B3B-R200-N-47 BST-06-V-3C2-R200-N-47
BST-03-2B3B-A100-47 BST-06-3C2-A100-47
BST-03-2B3B-A100-N-47 BST-06-3C2-A100-N-47
BST-03-2B3B-A120-47 BST-06-3C2-A120-47
BST-03-2B3B-A120-N-47 BST-06-3C2-A120-N-47
BST-03-2B3B-A200-47 BST-06-3C2-A200-47
BST-03-2B3B-A200-N-47 BST-06-3C2-A200-N-47
BST-03-2B3B-A240-47 BST-06-3C2-A240-47
BST-03-2B3B-A240-N-47 BST-06-3C2-A240-N-47
BST-03-2B3B-D12-47 BST-06-3C2-D12-47
BST-03-2B3B-D12-N-47 BST-06-3C2-D12-N-47
BST-03-2B3B-D24-47 BST-06-3C2-D24-47
BST-03-2B3B-D24-N-47 BST-06-3C2-D24-N-47
BST-03-2B3B-D48-47 BST-06-3C2-D48-47
BST-03-2B3B-D48-N-47 BST-06-3C2-D48-N-47
BST-03-2B3B-R100-N-47 BST-06-3C2-R100-N-47
BST-03-2B3B-R200-N-47 BST-06-3C2-R200-N-47
BST-03-V-2B2B-A100-47 BST-06-V-3C3-A100-47
BST-03-V-2B2B-A100-N-47 BST-06-V-3C3-A100-N-47
BST-03-V-2B2B-A120-47 BST-06-V-3C3-A120-47
BST-03-V-2B2B-A120-N-47 BST-06-V-3C3-A120-N-47
BST-03-V-2B2B-A200-47 BST-06-V-3C3-A200-47
BST-03-V-2B2B-A200-N-47 BST-06-V-3C3-A200-N-47
BST-03-V-2B2B-A240-47 BST-06-V-3C3-A240-47
BST-03-V-2B2B-A240-N-47 BST-06-V-3C3-A240-N-47
BST-03-V-2B2B-D12-47 BST-06-V-3C3-D12-47
BST-03-V-2B2B-D12-N-47 BST-06-V-3C3-D12-N-47
BST-03-V-2B2B-D24-47 BST-06-V-3C3-D24-47
BST-03-V-2B2B-D24-N-47 BST-06-V-3C3-D24-N-47
BST-03-V-2B2B-D48-47 BST-06-V-3C3-D48-47
BST-03-V-2B2B-D48-N-47 BST-06-V-3C3-D48-N-47
BST-03-V-2B2B-R100-N-47 BST-06-V-3C3-R100-N-47
BST-03-V-2B2B-R200-N-47 BST-06-V-3C3-R200-N-47
BST-03-2B2B-A100-47 BST-06-3C3-A100-47
BST-03-2B2B-A100-N-47 BST-06-3C3-A100-N-47
BST-03-2B2B-A120-47 BST-06-3C3-A120-47
BST-03-2B2B-A120-N-47 BST-06-3C3-A120-N-47
BST-03-2B2B-A200-47 BST-06-3C3-A200-47
BST-03-2B2B-A200-N-47 BST-06-3C3-A200-N-47
BST-03-2B2B-A240-47 BST-06-3C3-A240-47
BST-03-2B2B-A240-N-47 BST-06-3C3-A240-N-47
BST-03-2B2B-D12-47 BST-06-3C3-D12-47
BST-03-2B2B-D12-N-47 BST-06-3C3-D12-N-47
BST-03-2B2B-D24-47 BST-06-3C3-D24-47
BST-03-2B2B-D24-N-47 BST-06-3C3-D24-N-47
BST-03-2B2B-D48-47 BST-06-3C3-D48-47
BST-03-2B2B-D48-N-47 BST-06-3C3-D48-N-47
BST-03-2B2B-R100-N-47 BST-06-3C3-R100-N-47
BST-03-2B2B-R200-N-47 BST-06-3C3-R200-N-47
BST-03-V-2B2-A100-47 BST-10-V-2B3A-A100-47
BST-03-V-2B2-A100-N-47 BST-10-V-2B3A-A100-N-47
BST-03-V-2B2-A120-47 BST-10-V-2B3A-A120-47
BST-03-V-2B2-A120-N-47 BST-10-V-2B3A-A120-N-47
BST-03-V-2B2-A200-47 BST-10-V-2B3A-A200-47
BST-03-V-2B2-A200-N-47 BST-10-V-2B3A-A200-N-47
BST-03-V-2B2-A240-47 BST-10-V-2B3A-A240-47
BST-03-V-2B2-A240-N-47 BST-10-V-2B3A-A240-N-47
BST-03-V-2B2-D12-47 BST-10-V-2B3A-D12-47
BST-03-V-2B2-D12-N-47 BST-10-V-2B3A-D12-N-47
BST-03-V-2B2-D24-47 BST-10-V-2B3A-D24-47
BST-03-V-2B2-D24-N-47 BST-10-V-2B3A-D24-N-47
BST-03-V-2B2-D48-47 BST-10-V-2B3A-D48-47
BST-03-V-2B2-D48-N-47 BST-10-V-2B3A-D48-N-47
BST-03-V-2B2-R100-N-47 BST-10-V-2B3A-R100-N-47
BST-03-V-2B2-R200-N-47 BST-10-V-2B3A-R200-N-47
BST-03-2B2-A100-47 BST-10-2B3A-A100-47
BST-03-2B2-A100-N-47 BST-10-2B3A-A100-N-47
BST-03-2B2-A120-47 BST-10-2B3A-A120-47
BST-03-2B2-A120-N-47 BST-10-2B3A-A120-N-47
BST-03-2B2-A200-47 BST-10-2B3A-A200-47
BST-03-2B2-A200-N-47 BST-10-2B3A-A200-N-47
BST-03-2B2-A240-47 BST-10-2B3A-A240-47
BST-03-2B2-A240-N-47 BST-10-2B3A-A240-N-47
BST-03-2B2-D12-47 BST-10-2B3A-D12-47
BST-03-2B2-D12-N-47 BST-10-2B3A-D12-N-47
BST-03-2B2-D24-47 BST-10-2B3A-D24-47
BST-03-2B2-D24-N-47 BST-10-2B3A-D24-N-47
BST-03-2B2-D48-47 BST-10-2B3A-D48-47
BST-03-2B2-D48-N-47 BST-10-2B3A-D48-N-47
BST-03-2B2-R100-N-47 BST-10-2B3A-R100-N-47
BST-03-2B2-R200-N-47 BST-10-2B3A-R200-N-47
BST-03-V-3C2-A100-47 BST-10-V-2B3B-A100-47
BST-03-V-3C2-A100-N-47 BST-10-V-2B3B-A100-N-47
BST-03-V-3C2-A120-47 BST-10-V-2B3B-A120-47
BST-03-V-3C2-A120-N-47 BST-10-V-2B3B-A120-N-47
BST-03-V-3C2-A200-47 BST-10-V-2B3B-A200-47
BST-03-V-3C2-A200-N-47 BST-10-V-2B3B-A200-N-47
BST-03-V-3C2-A240-47 BST-10-V-2B3B-A240-47
BST-03-V-3C2-A240-N-47 BST-10-V-2B3B-A240-N-47
BST-03-V-3C2-D12-47 BST-10-V-2B3B-D12-47
BST-03-V-3C2-D12-N-47 BST-10-V-2B3B-D12-N-47
BST-03-V-3C2-D24-47 BST-10-V-2B3B-D24-47
BST-03-V-3C2-D24-N-47 BST-10-V-2B3B-D24-N-47
BST-03-V-3C2-D48-47 BST-10-V-2B3B-D48-47
BST-03-V-3C2-D48-N-47 BST-10-V-2B3B-D48-N-47
BST-03-V-3C2-R100-N-47 BST-10-V-2B3B-R100-N-47
BST-03-V-3C2-R200-N-47 BST-10-V-2B3B-R200-N-47
BST-03-3C2-A100-47 BST-10-2B3B-A100-47
BST-03-3C2-A100-N-47 BST-10-2B3B-A100-N-47
BST-03-3C2-A120-47 BST-10-2B3B-A120-47
BST-03-3C2-A120-N-47 BST-10-2B3B-A120-N-47
BST-03-3C2-A200-47 BST-10-2B3B-A200-47
BST-03-3C2-A200-N-47 BST-10-2B3B-A200-N-47
BST-03-3C2-A240-47 BST-10-2B3B-A240-47
BST-03-3C2-A240-N-47 BST-10-2B3B-A240-N-47
BST-03-3C2-D12-47 BST-10-2B3B-D12-47
BST-03-3C2-D12-N-47 BST-10-2B3B-D12-N-47
BST-03-3C2-D24-47 BST-10-2B3B-D24-47
BST-03-3C2-D24-N-47 BST-10-2B3B-D24-N-47
BST-03-3C2-D48-47 BST-10-2B3B-D48-47
BST-03-3C2-D48-N-47 BST-10-2B3B-D48-N-47
BST-03-3C2-R100-N-47 BST-10-2B3B-R100-N-47
BST-03-3C2-R200-N-47 BST-10-2B3B-R200-N-47
BST-03-V-3C3-A100-47 BST-10-V-2B2B-A100-47
BST-03-V-3C3-A100-N-47

1 đánh giá cho Van an toàn thủy lực BST-06 Yuken

  1. vuhandsome vu

    Van an toàn Yuken BST-06 được sử dụng trong rộng rãi trong các hệ thống thủy lực. Bạn đã sử dụng chưa?

Thêm đánh giá