Van thủy lực Yuken DSG-03 Series

(2 đánh giá của khách hàng)

Thông số kỹ thuật Van thủy lực Yuken DSG-03 Series

  • Thương hiệu: Yuken
  • Sản xuất: Japan – Taiwan
  • Lưu lượng tối đa: 120 lít/phút
  • Áp suất tối đa: 31,5 MPa
Mã: Yuken-DSG-03 Danh mục: , Từ khóa:

Mô tả

Van thủy lực Yuken DSG-03 Series Chất lượng quốc tế

Van thủy lực Yuken DSG-03 Series được nhiều kỹ sư trên thế giới tin dùng trong nhiều hệ thống thủy lực hiện nay.

DSG Series rất đa dạng về chủng loại và kích thước. Đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng của khách hàng.

Van thủy lực Yuken DSG-03

Van thủy lực Yuken DSG-03, van điều hướng thủy lực

Catalogue van thủy lực Yuken DSG-03 Series

Các model Van thủy lực Yuken DSG-03 Series thông dụng

DSG-03-2B2-A100-50 DSG-03-3C2-A200-C-50
DSG-03-2B2-A100-C-50 DSG-03-3C2-A220-50
DSG-03-2B2-A110-50 DSG-03-3C2-A220-N-50
DSG-03-2B2-A120-50 DSG-03-3C2-A240-50
DSG-03-2B2-A120-C-50 DSG-03-3C2-A240-C-50
DSG-03-2B2-A200-50 DSG-03-3C2-A240-N1-50
DSG-03-2B2-A200-C-50 DSG-03-3C2-A240-N-50
DSG-03-2B2-A220-50 DSG-03-3C2-D100-50
DSG-03-2B2-A220-N1-50 DSG-03-3C2-D100-C-50
DSG-03-2B2-A240-50 DSG-03-3C2-D12-50
DSG-03-2B2-A240-C-50 DSG-03-3C2-D12-5090
DSG-03-2B2B-A220-50 DSG-03-3C2-D12-C-50
DSG-03-2B2-D100-50 DSG-03-3C2-D24-50
DSG-03-2B2-D100-C-50 DSG-03-3C2-D24-C-50
DSG-03-2B2-D12-50 DSG-03-3C2-D24-N1-50
DSG-03-2B2-D12-C-50 DSG-03-3C2-D24-N-70
DSG-03-2B2-D24-50 DSG-03-3C2-R100-50
DSG-03-2B2-D24-50-L DSG-03-3C2-R100-C-50
DSG-03-2B2-D24-C-50 DSG-03-3C2-R200-50
DSG-03-2B2-DC24-50 DSG-03-3C2-R200-C-50
DSG-03-2B2-R100-50 DSG-03-3C2-R220-50
DSG-03-2B2-R100-C-50 DSG-03-3C2-RQ100-50
DSG-03-2B2-R200-50 DSG-03-3C2-RQ100-C-50
DSG-03-2B2-R200-C-50 DSG-03-3C3-A100-50
DSG-03-2B2-RQ100-50 DSG-03-3C3-A100-C-50
DSG-03-2B2-RQ100-C-50 DSG-03-3C3-A120-50
DSG-03-2B3-A100-50 DSG-03-3C3-A120-C-50
DSG-03-2B3-A100-C-50 DSG-03-3C3-A200-50
DSG-03-2B3-A110-50 DSG-03-3C3-A200-C-50
DSG-03-2B3-A120-50 DSG-03-3C3-A240-50
DSG-03-2B3-A120-C-50 DSG-03-3C3-A240-C-50
DSG-03-2B3-A200-50 DSG-03-3C3-D100-50
DSG-03-2B3-A200-C-50 DSG-03-3C3-D100-C-50
DSG-03-2B3-A240-50 DSG-03-3C3-D12-50
DSG-03-2B3-A240-C-50 DSG-03-3C3-D12-C-50
DSG-03-2B3-D100-50 DSG-03-3C3-D24-50
DSG-03-2B3-D100-C-50 DSG-03-3C3-D24-C-50
DSG-03-2B3-D12-50 DSG-03-3C3-R100-50
DSG-03-2B3-D12-C-50 DSG-03-3C3-R100-C-50
DSG-03-2B3-D24-50 DSG-03-3C3-R110-50
DSG-03-2B3-D24-C-50 DSG-03-3C3-R200-50
DSG-03-2B3-R100-50 DSG-03-3C3-R200-C-50
DSG-03-2B3-R100-C-50 DSG-03-3C3-RQ100-50
DSG-03-2B3-R200-50 DSG-03-3C3-RQ100-C-50
DSG-03-2B3-R200-C-50 DSG-03-3C40-A100-50
DSG-03-2B3-RQ100-50 DSG-03-3C40-A100-C-50
DSG-03-2B3-RQ100-C-50 DSG-03-3C40-A120-50
DSG-03-2B8-A100-50 DSG-03-3C40-A120-C-50
DSG-03-2B8-A100-C-50 DSG-03-3C40-A200-50
DSG-03-2B8-A120-50 DSG-03-3C40-A200-C-50
DSG-03-2B8-A120-C-50 DSG-03-3C40-A220-50
DSG-03-2B8-A200-50 DSG-03-3C40-A240-50
DSG-03-2B8-A200-C-50 DSG-03-3C40-A240-C-50
DSG-03-2B8-A220-L(Y) DSG-03-3C40-D100-50
DSG-03-2B8-A240-50 DSG-03-3C40-D100-C-50
DSG-03-2B8-A240-C-50 DSG-03-3C40-D12-50
DSG-03-2B8-D100-50 DSG-03-3C40-D12-C-50
DSG-03-2B8-D100-C-50 DSG-03-3C40-D24-50
DSG-03-2B8-D12-50 DSG-03-3C40-D24-C-50
DSG-03-2B8-D12-C-50 DSG-03-3C40-D24-N1-50
DSG-03-2B8-D24-50 DSG-03-3C40-R100-50
DSG-03-2B8-D24-C-50 DSG-03-3C40-R100-C-50
DSG-03-2B8-R100-50 DSG-03-3C40-R200-50
DSG-03-2B8-R100-C-50 DSG-03-3C40-R200-C-50
DSG-03-2B8-R200-50 DSG-03-3C40-RQ100-50
DSG-03-2B8-R200-C-50 DSG-03-3C40-RQ100-C-50
DSG-03-2B8-RQ100-50 DSG-03-3C4-A100-50
DSG-03-2B8-RQ100-C-50 DSG-03-3C4-A100-C-50
DSG-03-2D2-A100-50 DSG-03-3C4-A100-N1-50
DSG-03-2D2-A100-C-50 DSG-03-3C4-A110-50
DSG-03-2D2-A110-50 DSG-03-3C4-A120-50
DSG-03-2D2-A120-50 DSG-03-3C4-A120-C-50
DSG-03-2D2-A120-C-50 DSG-03-3C4-A200-50
DSG-03-2D2-A200-50 DSG-03-3C4-A200-C-50
DSG-03-2D2-A200-C-50 DSG-03-3C4-A220-50
DSG-03-2D2-A220-N1-50 DSG-03-3C4-A220-N1-50
DSG-03-2D2-A240-50 DSG-03-3C4-A240-50
DSG-03-2D2-A240-C-50 DSG-03-3C4-A240-C-50
DSG-03-2D2-D100-50 DSG-03-3C4-A240-N1-50
DSG-03-2D2-D100-C-50 DSG-03-3C4-D100-50
DSG-03-2D2-D12-50 DSG-03-3C4-D100-C-50
DSG-03-2D2-D12-C-50 DSG-03-3C4-D12-50
DSG-03-2D2-D24-50 DSG-03-3C4-D12-C-50
DSG-03-2D2-D24-C-50 DSG-03-3C4-D24-50
DSG-03-2D2-D24-C-N1-50 DSG-03-3C4-D24-C-50
DSG-03-2D2-R100-50 DSG-03-3C4-D24-C-N1-50
DSG-03-2D2-R100-C-50 DSG-03-3C4-D24-N1-50
DSG-03-2D2-R200-50 DSG-03-3C4-R100-50
DSG-03-2D2-R200-C-50 DSG-03-3C4-R100-C-50
DSG-03-2D2-RQ100-50 DSG-03-3C4-R200-50
DSG-03-2D2-RQ100-C-50 DSG-03-3C4-R200-C-50
DSG-03-3C10-A100-50 DSG-03-3C4-RQ100-50
DSG-03-3C10-A100-C-50 DSG-03-3C4-RQ100-C-50
DSG-03-3C10-A120-50 DSG-03-3C5-A100-50
DSG-03-3C10-A120-C-50 DSG-03-3C5-A100-C-50
DSG-03-3C10-A200-50 DSG-03-3C5-A120-50
DSG-03-3C10-A200-C-50 DSG-03-3C5-A120-C-50
DSG-03-3C10-A240-50 DSG-03-3C5-A200-50
DSG-03-3C10-A240-C-50 DSG-03-3C5-A200-C-50
DSG-03-3C10-D100-50 DSG-03-3C5-A220-50
DSG-03-3C10-D100-C-50 DSG-03-3C5-A220-N1-50
DSG-03-3C10-D12-50 DSG-03-3C5-A240-50
DSG-03-3C10-D12-C-50 DSG-03-3C5-A240-C-50
DSG-03-3C10-D24-50 DSG-03-3C5-D100-50
DSG-03-3C10-D24-C-50 DSG-03-3C5-D100-C-50
DSG-03-3C10-R100-50 DSG-03-3C5-D12-50
DSG-03-3C10-R100-C-50 DSG-03-3C5-D12-C-50
DSG-03-3C10-R200-50 DSG-03-3C5-D24-50
DSG-03-3C10-R200-C-50 DSG-03-3C5-D24-C-50
DSG-03-3C10-RQ100-50 DSG-03-3C5-R100-50
DSG-03-3C10-RQ100-C-50 DSG-03-3C5-R100-C-50
DSG-03-3C11-A100-50 DSG-03-3C5-R200-50
DSG-03-3C11-A100-C-50 DSG-03-3C5-R200-C-50
DSG-03-3C11-A120-50 DSG-03-3C5-RQ100-50
DSG-03-3C11-A120-C-50 DSG-03-3C5-RQ100-C-50
DSG-03-3C11-A200-50 DSG-03-3C60-A100-50
DSG-03-3C11-A200-C-50 DSG-03-3C60-A100-C-50
DSG-03-3C11-A240-50 DSG-03-3C60-A110-50
DSG-03-3C11-A240-C-50 DSG-03-3C60-A120-50
DSG-03-3C11-D100-50 DSG-03-3C60-A120-C-50
DSG-03-3C11-D100-C-50 DSG-03-3C60-A200-50
DSG-03-3C11-D12-50 DSG-03-3C60-A200-C-50
DSG-03-3C11-D12-C-50 DSG-03-3C60-A220-50
DSG-03-3C11-D24-50 DSG-03-3C60-A220-N-50
DSG-03-3C11-D24-C-50 DSG-03-3C60-A240-50
DSG-03-3C11-R100-50 DSG-03-3C60-A240-C-50
DSG-03-3C11-R100-C-50 DSG-03-3C60-A240-N-50
DSG-03-3C11-R200-50 DSG-03-3C60-D100-50
DSG-03-3C11-R200-C-50 DSG-03-3C60-D100-C-50
DSG-03-3C11-RQ100-50 DSG-03-3C60-D12-50
DSG-03-3C11-RQ100-C-50 DSG-03-3C60-D12-C-50
DSG-03-3C12-A100-50 DSG-03-3C60-D24-50
DSG-03-3C12-A100-C-50 DSG-03-3C60-D24-C-50
DSG-03-3C12-A120-50 DSG-03-3C60-R100-50
DSG-03-3C12-A120-C-50 DSG-03-3C60-R100-C-50
DSG-03-3C12-A200-50 DSG-03-3C60-R200-50
DSG-03-3C12-A200-C-50 DSG-03-3C60-R200-C-50
DSG-03-3C12-A240-50 DSG-03-3C60-RQ100-50
DSG-03-3C12-A240-C-50 DSG-03-3C60-RQ100-C-50
DSG-03-3C12-D100-50 DSG-03-3C9-A100-50
DSG-03-3C12-D100-C-50 DSG-03-3C9-A100-C-50
DSG-03-3C12-D12-50 DSG-03-3C9-A120-50
DSG-03-3C12-D12-C-50 DSG-03-3C9-A120-C-50
DSG-03-3C12-D24-50 DSG-03-3C9-A200-50
DSG-03-3C12-D24-C-50 DSG-03-3C9-A200-C-50
DSG-03-3C12-R100-50 DSG-03-3C9-A240-50
DSG-03-3C12-R100-C-50 DSG-03-3C9-A240-C-50
DSG-03-3C12-R200-50 DSG-03-3C9-D100-50
DSG-03-3C12-R200-C-50 DSG-03-3C9-D100-C-50
DSG-03-3C12-RQ100-50 DSG-03-3C9-D12-50
DSG-03-3C12-RQ100-C-50 DSG-03-3C9-D12-C-50
DSG-03-3C2-A100-50 DSG-03-3C9-D24-50
DSG-03-3C2-A100-5002 DSG-03-3C9-D24-C-50
DSG-03-3C2-A100-C-50 DSG-03-3C9-R100-50
DSG-03-3C2-A110-50 DSG-03-3C9-R100-C-50
DSG-03-3C2-A120-50 DSG-03-3C9-R200-50
DSG-03-3C2-A120-5090 DSG-03-3C9-R200-C-50
DSG-03-3C2-A120-C-50 DSG-03-3C9-RQ100-50
DSG-03-3C2-A200-50 DSG-03-3C9-RQ100-C-50

2 đánh giá cho Van thủy lực Yuken DSG-03 Series

  1. phuthinhtk

    Yuken DSG-03 có rất nhiều khách hàng hỏi và tin dùng ở SG và Hn. Bạn đã có dùng Yuken DSG-03 hay chưa??

  2. phuthinhtk

    Để có giá DSG 03 vui lòng liên hệ 0908304308

Thêm đánh giá